Mangne se nahi milti h khushi

Mangne se nahi milti h khushi .....!
Chhodne se nahi chhodi jaati zindagi ......!!
SHAYER jo banna h to EHSAAS jagaao .......!!!
Mehaz kalam pakdne se naa ho ' SHAYERI ' .......!!!!!!!!!!!