ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਨੇ ਗੁਆਂਡੀਆਂ

Ik ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਨੇ ਗੁਆਂਡੀਆਂ
ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੁਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਤੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਛਿਅਾ ਕਿੳ ਲਾਈ ???
.
. .
.
.
.
.
. .
.
.
ਬੱਚਾ -: ਕੱਲ ਗਲੀ ਚ ਖੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਆਹ ਕੁੜੀ ਬੰਬ ਆ ਯਾਰ